O mně

Mgr. Linda Kolenatá
psychoterapeutka, dětská psycholožka

Linda Kolenatá - psychoterapeutka, dětská psycholožka
Praxe
2019 - dosudPedagogicko-psychologická poradna Praha 6 - psycholog - psychologická diagnostika a poradenství, psychoterapie
2018 - dosudZŠ Lipence - školní psycholog - psychologické poradenství, psychoterapie (www.zslipence.cz)
2018 - dosudSoukromá psychologická a terapeutická praxe pro děti a rodiče (IČ 06757138)
2007 - 2018Pedagogicko-psychologická poradna Litoměřice a Kladno - psycholog - psychologická diagnostika a poradenství, psychoterapie
2003 - 2006Prev-Centrum, o.s. - lektorka programů primární prevevence sociálně patologických jevů na školách
Odborné vzdělání
2000-2006Filosofická fakulta MU v Brně, obor Psychologie
2004-2008psychoterapeutický výcvik Gestalt
Další odborné vzdělávání
2018Terapie hrou - Mgr. Galusková Kolín
2018Začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy - NAUTIS Praha
2017 - 2018Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním - NÚV Praha
2017Vzdělávání a práce s nadanými žáky - NÚV Praha
2013IDS - diagnostika inteligence a obecné vývojové úrovně u dětí - NÚV Praha
2012Respektovat a být respektován - Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
2009 - 2010Telefonická krizová intervence - SVSKI a CSSP Praha
2008Škola jako místo setkavaní - FF UK, katedra psychologie
2008Test kresby stromu - IPPP Praha
2008Týrané a zneužívané dítě, rozpoznání a první pomoc - IPPP Praha
2008Práce s výchovnými problémy ve třídě - DYS-centrum Praha
2008Zvyšování právního povědomí v oblasti prevence sociálně patologických jevů na školách - Elrond o.s.